ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МАЧУХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 25.04.2023 13:33
Кількість переглядів: 725

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ці  Правила благоустрою території населеного пункту установлюють вимоги щодо благоустрою території Мачухівської сільської ради.

1.2. Правила благоустрою (далі – Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території населених пунктів Мачухівської сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку території.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Мачухівської сільської ради громадянами, об’єднаннями громадян, особами без громадянства, іноземцями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками та працівниками.

1.3.Об’єкти благоустрою території населених пунктів Мачухівської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, правил забудови населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Повноваження Мачухівської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про врегулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення» «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Мачухівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила розроблені на підставі Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України  «Про відходи», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України  «По санітарно - епідеміологічне благополуччя населення України», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Законом України «Про захист прав споживачів»,  «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів», «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», «Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України», «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», «Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів», «Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів» та інших нормативно-правових актів України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території населених пунктів Мачухівської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, передбаченої законодавством України.

1.9.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій території Мачухівської сільської ради – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану території, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території сіл, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

суб’єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – територія Мачухівської сільської ради:

- територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

- прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

- інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Мачухівської сільської ради;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 25 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання (в т.ч. роздільне), перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об’єкти озеленення:

- зелені насадження загального користування – парки, сквери, набережні та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах села, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

 

ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

 

2.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей  території  Мачухівської сільської ради відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до плану, розробленого балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затвердженого Мачухівською сільською радою, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на території Мачухівської сільської ради майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

- Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.4. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, садів, скверів і майданчиків.

2.5. Господарська зона парків, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.6. Кількість урн для сміття на територіях парків, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

2.7. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.8. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.9. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до: Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Закону України «Про охорону культурної спадщини»; Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»; ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.10. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про дорожній рух»; Закону України «Про автомобільні дороги»; Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.11. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.12. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.13. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг (Червона лінія позначає землі загального користування, які призначені для прокладки інженерних і транспортних комунікацій, пішохідних зв'язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо.), зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також Полтавське районне відділення ГУ НП в Полтавській області;

- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.14. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

2.15. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.16. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.17. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.18. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

219. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.20. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

2.21. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.22. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712; Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

2.23. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.24. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

 

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території Мачухівської сільської ради, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VII Правил благоустрою території Мачухівської сільської ради.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де      Пз – загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

         Сбв – базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

ІV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою-територіях загального користування.

 

         4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування Мачухівської сільської ради здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, які визначають  правові та організаційні засади озеленення   населених   пунктів,   спрямовані   на  забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. Правила  є обов'язковими для виконання всіма установами,підприємствами,  організаціями  та  громадянами,  які   займаються проектуванням,   створенням,   ремонтом   і   утриманням   зелених насаджень, розташованих на територіях населених пунктів України.

         До об'єктів  благоустрою  у   сфері   зеленого   господарства населених пунктів належать: парки, парки  культури та відпочинку, парки районні сади,сквери, зони рекреації; зелені насадження  в  охоронних  та санітарно-захисних зонах, зони особливого використання земель; прибережні зелені насадження; зелені насадження прибудинкової території.

         На   об'єктах    благоустрою ( в зонах зелених насаджень),   територіях  загального користування Мачухівської сільської ради   забороняється: виконувати земляні,  будівельні та інші роботи  без  дозволу, виданого в установленому порядку; самовільно влаштовувати городи,  пошкоджувати  дерева,  кущі, квітники, газони;вивозити і  звалювати  в  не  відведених  для  цього місцях відходи,сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо; складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання; самовільно встановлювати    об'єкти    зовнішньої    реклами,торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;  посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах влаштовувати стоянки автомашин, катерів; влаштовувати зупинки  пасажирського  транспорту  та паркувати автотранспортні засоби на газонах; влаштовувати ігри на газонах; спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки; підвішувати на деревах гамаки,  гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження; рвати квіти, ламати гілки дерев; випасати худобу,  вигулювати  та  дресирувати  тварин у не відведених для цього місцях; здійснювати ремонт, обслуговування  та  миття   транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

4.2. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого комітету Мачухівської сільської ради на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах);

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.

4.4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою.

4.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій.

 

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог: Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»; Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483; ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Експлуатація утримуючих протизсувних та протиобвальних споруд включає:

утримання споруд у належному технічному стані;

періодичні (позачергові) технічні огляди;

поточний та капітальний ремонт.

5.3. До складу робіт з утримання утримуючих протизсувних та протиобвальних споруд входять:

регулярне, не рідше одного разу на місяць, очищення від намулів, бруду та сміття;

систематичний, не рідше одного разу на місяць, догляд за підпірними, підтримувальними та облицювальними стінами, контрфорсами, опоясками;

засівання травами та обкошування укосів;

прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів на спорудах;

утримання дренажної системи;

утримання системи поверхневого водовідведення.

5.4.Експлуатація уловлювальних протиобвальних споруд і галерей включає:

утримання споруд у належному технічному стані;

періодичні технічні огляди;

поточний та капітальний ремонти.

5.5. Експлуатація берегозахисних схилоукріплювальних споруд включає:

утримання у належному технічному стані;

систематичні (не рідше одного разу на місяць) спостереження за елементами конструкції споруди;

поточний і капітальний ремонти.

5.6. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

VI. Вимоги до санітарного очищення територій.

 

         6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання КП «Дружба»,  який уповноважений на це Мачухівською сільською радою на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

6.3. Забороняється спалювати  побутові  відходи  на  об'єктах  благоустрою та на об'єктах поводження з відходами,  не призначених для цього.

         6.4. У місцях застосування планово-подвірної  системи  збирання  побутових відходів на об'єктах благоустрою населених пунктів Мачухівської  сільської ради мають бути  виділені  спеціально  обладнані  майданчики  для  розміщення контейнерів   для  зберігання   побутових  відходів  (контейнерні майданчики) із зручними під'їздами для сміттєвозів.

         6.5. У  місцях  застосування   планово-поквартирної   системи збирання  побутових  відходів  споживачі  самостійно завантажують побутові  відходи  у   сміттєвоз,   що   прибуває   за   графіком.

         Забороняється  виставляти та складувати побутові відходи за межами присадибної ділянки завчасно (раніше однієї  години)  до  прибуття сміттєвозу.

         Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

         6.6. Контейнерні  майданчики  повинні  бути віддалені від меж земельних   ділянок   навчальних   та    лікувально-профілактичних закладів,   стін   житлових  та  громадських  будівель  і  споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань  не менше 20 м.

         На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних  майданчиків  до  меж  присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

         Місця розміщення   контейнерів   для   зберігання  побутових відходів на присадибній ділянці та відстань від  них  до власного житлового  будинку  визначає  власник  цього будинку з додержанням правил добросусідства.

         Спірні питання   щодо   місць   розміщення   контейнерів  для зберігання побутових відходів  на  території  присадибної  ділянки розглядаються  у  порядку  вирішення  земельних  спорів  згідно  з законодавством.

         6.7. Власник контейнерів для зберігання  побутових  відходів зобов'язаний   забезпечити   їх  миття  та  дезінфекцію  засобами, дозволеними  до  використання   Міністерством   охорони   здоров'я України,  у літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць.

6.8. Перевезення  побутових  відходів  необхідно здійснювати спеціально   обладнаними   для   цього   транспортними   засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлюють їх розвіювання,  розсипання,  розливання  та  розпилення,   а   також забезпечують  зручність  під  час їх завантаження та вивантаження. Під  час  перевезення  небезпечних  відходів  у  складі  побутових необхідно  забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

         6.9. На  всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття.  Відстань між урнами повинна становити  10-40  м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на  територіях  із  середньою  і  низькою  щільністю населення.   Урни  обов'язково  встановлюються  в  місцях  зупинки громадського транспорту,  входу в громадські  і  житлові будівлі та споруди.

         6.10. Забороняється  складування  тари  і запасів товарів біля кіосків,  наметів,  торгівельних павільйонів,  магазинів та  інших підприємств  торгівлі,  а  також  на  прилеглій  до них території. Підприємства торгівлі зобов'язані здійснювати прибирання прилеглих територій  у  радіусі  не  менше 5 м та забезпечувати зберігання і перевезення побутових  відходів  відповідно  до  вимог  Санітарних норм.

         6.11. У  період  листопаду  потрібно своєчасно прибирати опале листя.  Зібране листя необхідно вивозити на  спеціально  відведені ділянки  або  на поля компостування.  Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

         6.12. У зимовий період  року  з  метою  запобігання  утворенню ожеледиці  та  сприяння  її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх  покриттів  технологічними  матеріалами,  дозволеними  до використання Міністерством охорони здоров'я України.

         6.13. Власники  об'єктів   дорожнього   сервісу   зобов'язані

забезпечити  прибирання  прилеглої  території  відповідно до вимог Санітарних норм.

         6.14.На  об'єктах  з  відособленою територією (ринки,

парки, кладовища тощо) збирати та зберігати відходи, мити автотранспорт, зберігати тару і дрова в не передбачених для цього місцях забороняється. 

         Урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених  насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води.  Урни мають бути розставлені  з   розрахунку   не   менше   однієї   урни   на 625 кв.м  території  пляжу.  Відстань  між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м.

         Контейнери  для  зберігання  побутових   відходів   слід

встановлювати  поза  межами  прибережної  захисної  смуги  річок і водойм та пляжної  зони  з  розрахунку  один  контейнер  місткістю 1,1 куб.м на 2500 кв.м площі пляжу.

         6.15. Вимоги  до  прибирання  території  парків  полягають  у такому:  господарська  зона  з   контейнерними   майданчиками   та громадськими вбиральнями  повинна  бути  розташована не ближче ніж 50 м  від  місць  масового  скупчення  населення,  що відпочиває (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо).

         Кількість урн установлюється з розрахунку одна урна  на 800  кв.м  площі  парку.  На  головних  алеях  відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40  м.  Біля  кожного  ларька,  палатки, кіоску     (продовольчого,     сувенірного,    книжкового    тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 куб.дм.

         6.16. Кількість  контейнерів  на  господарських   майданчиках визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.

6.17.Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог: Закону України «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070; Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895; Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013); інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.18. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

6.19. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.20. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо;

огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

 

VII. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні.

 

7.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у таблиці.

МЕЖІ 
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражні  кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці


VIII. Порядок розміщення малих архітектурних форм.

 

8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

         Мала   архітектурна  форма  для  провадження  підприємницької діяльності  (далі - мала архітектурна форма) - це невелика (площею до 30 кв.  метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без  спорудження  фундаменту.

         8.2. Власники   та  користувачі  земельних  ділянок,  а  також

власники   (користувачі)   малих  архітектурних  форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських)  доріг  або  червоних  ліній міських вулиць і доріг, зобов'язані:

         утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій,  тротуари,  обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів;

         забезпечувати  прибирання  сміття,  снігу,  опалого  листя та інших  відходів,  а  в  разі  потреби  проводити обробку тротуарів протиожеледними  матеріалами; 

          забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших  використовуваних  елементів  дорожніх об'єктів відповідно  до  їх  функціонального призначення та діючих нормативів;

         у разі  виявлення  небезпечних  умов  в експлуатації споруд і об'єктів, їх  аварій  і  руйнувань,  що  призвели  до   виникнення перешкод у  дорожньому  русі  або  загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або  уповноважених  ними  органів, а також Полтавський районний відділ ГУ Національної поліції у Полтавській області;

         дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони  дорожніх

об'єктів.

         8.3. Малі  архітектурні  форми  не  повинні мати заглиблені в грунт фундаменти і не перевищувати за висотою 4 метрів.

         У населених пунктах Мачухівської сільської ради малі архітектурні форми  розміщуються  за  межею  тротуару, пішохідних  доріжок,  алей  на відстані  не  менше  ніж  1  метр,  але  не ближче ніж 5 метрів до проїзної  частини  доріг  і  вулиць.

         8.4. На  вулицях  і  дорогах,  де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше  ніж  5  метрів  від проїзної частини,  розміщення  малих архітектурних форм дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.

         8.5. Забороняється   розміщувати  малі  архітектурні  форми:

         біля   фасадів   адміністративних   і   культових   будівель, безпосередньо  біля  пам'ятників,  фонтанів,  клумб,  оглядових  і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків  і  декоративного  благоустрою  території Мачухівської сільської ради;

         ближче  ніж  за  20  метрів  до  перехресть  вулиць; 

         в охоронних зонах інженерних комунікацій;

         на  зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів  в  обидва  боки  по  тротуару від установленого дорожнього знака,  що її позначає

         на  штучних  спорудах  (крім  випадків,  коли  розміщення цих споруд  передбачено  проектом   будівництва   або   реконструкції, погодженим  та  затвердженим  в  установленому  порядку); 

         ближче  ніж  за  100 метрів до залізничних переїздів.

8.6. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.7. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.8. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.9. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

         Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

         8.10. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС. Замовник,  який має намір встановити ТС,  звертається до виконавчого комітету Мачухівської  сільської, із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

8.11. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.12. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.13. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.14. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

IX. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

 

9.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Мачухівської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих  Правил.

9.2. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Мачухівської сільської ради здійснюється Мачухівською сільською радою та її виконавчим комітетом відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Контроль  за станом благоустрою населених пунктів Мачухівської сільської ради,   виконанням   Правил благоустрою  території  Мачухівської сільської ради,  в  тому числі  організації  озеленення,  охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,  установами, організаціями здійснює інспектор з благоустрою Щербанівської сільської ради.

         9.3. Контроль  за  станом  благоустрою  населених пунктів Мачухівської сільської ради здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян;

3) участі   в   обговоренні  проектів  благоустрою  територій населених  пунктів Мачухівської сільської ради, іншої   технічної   документації   з   питань благоустрою  і  внесення відповідних пропозицій на розгляд Мачухівської сільської ради її виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій;

4) збирання матеріалів для подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам  благоустрою  внаслідок  порушення законодавства з питань благоустрою  населених  пунктів,  Правил   благоустрою   території Мачухівської сільської ради та участь у судовому засідання по справам цієї категорії.

         9.4. До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів Мачухівської сільської ради;

         - проектуванні  об'єктів  благоустрою  території Мачухівської сільської ради з порушенням  затвердженої  в установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

         - порушенні   встановлених    законодавством   екологічних, санітарно-гігієнічних   вимог   та   санітарних   норм   під   час проектування,  розміщення,  будівництва та  експлуатації  об'єктів благоустрою;

         - порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

         - порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об'єктів рекреаційного призначення;

         - самовільному  зайнятті   території   (частини  території) об'єкта благоустрою населеного пункту;

         - пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населених пунктів;

         - знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

         - забрудненні (засміченні) території Мачухівської сільської ради;

         - неналежному  утриманні  об'єктів   благоустрою,   зокрема

покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

         Законом може бути встановлена відповідальність і  за  інші

види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

         9.5. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до відповідальності,  передбаченої законом,   не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

9.6. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

X. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території.

 

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом уповноваженим органом, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється уповноваженим  органом.

10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН

МАЧУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

28 березня 2018  року                    с. Мачухи                                     № 3VII-58

 

 

Про затвердження Правил благоустрою

та громадського порядку  в межах населених

пунктів на території Мачухівської сільської

ради Полтавського району Полтавської області

 

        З метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території в межах населених пунктів на території Мачухівської сільської ради Полтавського

району Полтавської області та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан сіл, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та заслухавши інформацію голови з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва гр. Курінного М.С. і врахувавши рекомендації цієї комісії сесія сільської ради вирішила:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку утримання територій (далі – Правила) (додається).

2. Виконавчому комітету Мачухівської сільської ради забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.

3. Виконавчому комітету сільської ради  оприлюднити дане рішення в десятиденний термін.

4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                    В.В.Білокінь  

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень